สรุปเรื่องคุณอำนวย (Facilitators)

โดย คุณศิริวรรณ หวังดี
กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการฝึกอบรม

สารบัญ

บทนำ

ตอนที่ 1.ถอดประสบการณ

ตอนที่ 2.ถอดความรู้

ตอนที่ 3. เก็บตก

 

 

 

 

 

 

 
     
สงวนลิขสิทธิ์ © 2546
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ที่
agritech51@doae.go.th โทร./ โทรสาร 0 2579 3852