VIDEO CONFERENCE

ที่มา : สาระน่ารู้ประจำสัปดาห์, ฉบับที่ 16 (วันแรงงาน) : 1 - 7 พฤษภาคม 2543
สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

===============================================

วิดีโอ มีลักษณะการส่งสัญญาณภาพเคลื่อนไหวพร้อมเสียง สัญญาณภาพที่ส่งมีลักษณะเป็น เฟรม (หนึ่งเฟรมเท่ากับหนึ่งภาพ) ในวินาทีหนึ่งต้องทำให้ได้ มากกว่า 17 เฟรม จึงจะเห็นเป็นภาพต่อเนื่อง ระบบโทรทัศน์ในประเทศไทยส่ง 25 เฟรมต่อวินาที ส่วนระบบ NTSC ที่ใช้ในสหรัฐอเมริกา ส่ง 30 เฟรมต่อวินาที

ขนาดช่วงกว้างของสัญญาณภาพโทรทัศน์มีช่องสัญญาณส่งสูงถึง 7 เมกะเฮิร์ทซ์ และเมื่อแปลงเป็นข้อมูลก็ต้องใช้แถบกว้างสูงเช่นกัน แต่เทคโนโลยีการบีบอัด ทำให้สามารถใช้แถบกว้างลดลงได้มาก

ระบบบีบอัดข้อมูลที่รู้จักกันดีและนิยมใช้ จัดเป็นระบบบีบอัดข้อมูลที่มีประสิทธิภาพคือ MPEG มาตรฐาน MPEG ที่ใช้เป็นรุ่นที่สอง หรือเรียกว่า MPEG2 ระบบ MPEG2 ที่ส่งสัญญาณวิดีโอพร้อมเสียงที่เป็นภาพเคลื่อนไหวแบบเต็มที่ ที่ใช้ในระบบ DTH (ส่งทีวีตรงถึงบ้าน) มีแถบกว้าง 2 เมกะบิตต่อวินาที
ระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ จึงเป็นการรับส่งสัญญาณวิดีโอที่มีลักษณะสองทิศทาง การส่งสัญญาณวิดีโอในลักษณะนี้มีแถบกว้างสูง ซึ่งต้องอาศัยโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นถนนของข้อมูลความเร็วสูง ทำให้มีค่าใช้จ่ายสูงตามด้วย
แต่ในปัจจุบันระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ สามารถลดแถบกว้างลงได้มาก โดยระบบที่ใช้อาจมีแถบกว้างช่องสัญญาณประมาณ 80 กิโลบิตต่อวินาทีหรือน้อยกว่า แต่ถ้าเป็นระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ที่มีคุณภาพ ต้องใช้แถบกว้างสัญญาณไม่น้อยกว่า 256 กิโลบิตต่อวินาที
ในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นเครือข่ายที่มีการรับส่งข้อมูลเป็นแพ็กเก็ต การส่งวิดีโอผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตย่อมเป็นไปได้ แต่เนื่องจากการส่งแพ็กเก็ตไอพีเป็นแบบดาต้าแกรม ดังนั้นจึงไม่รับรอง ช่วงระยะเวลาการเดินทางของข้อมมูล เทคนิคการใช้วิดีโอคอนเฟอเรนซ์ จึงต้องมีการสร้างบัฟเฟอร์และแก้ปัญหาที่แต่ละแพ็กเก็ต มายังปลายทางไม่พร้อมกัน เราเรียกปัญหานี้ว่า jitter


โปรแกรม Net Meeting เป็นหนึ่งในโปรแกรมวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ที่มีให้ใช้งานบนวินโดว์

การส่งวิดีโอคอนเฟอเรนซ์บนพีซีผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มีความเป็นไปได้และกำลังเป็นที่นิยม เพราะสามารถนำมาใช้ในการประชุมทางไกล เช่น การประชุมระหว่างวิทยาเขต ซึ่งทำให้ประหยัดค่าใช้จ่าย เครื่องพีซีแต่ละเครื่องที่ต่อบนเครือข่าย จำเป็นต้องติดกล้องโทรทัศน์ ปัจจุบันกล้องโทรทัศน์มีราคาถูกลงมาก สนนราคาอยู่ในระดับพัน และใช้งานได้ดี

สำหรับซอฟต์แวร์ที่นิยมใช้กันมาก ได้แก่ โปรแกรม ซียูซีมี โปรแกรมเน็ตมีตติ้ง สำหรับโปรแกรมเน็ตมีตติ้งเป็นโปรแกรมของบริษัท ไมโครซอฟต์ ที่แถมมาให้กับโปรแกรมวินโดว์ 98 ทุกเครื่องอยู่แล้ว ผู้ใช้วินโดว์ 98 สามารถติดตั้งกล้องโทรทัศน์ และเรียกโปรแกรมมาใช้ได้ทันที

เนื่องจากการติดต่อต้องผ่านเครือข่าย ดังนั้นจึงใช้งานได้ง่ายบนเครือข่ายแลน หรือเครือข่ายที่รองรับอินเตอร์เน็ต เช่น นนทรีเน็ต การเรียกติดต่อระหว่างเครื่องใช้หมายเลขไอพี หรือชื่อของเครื่อง การติดต่อยังเป็นระบบจุดไปจุด กล่าวคือเหมือนโทรศัพท์ ที่มีการเรียกติดต่อกันเป็นคู่ กรรมวิธีการเรียกจึงง่าย เหมาะกับการใช้งาน

ระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ หรือการประชุมทางเครือข่ายจึงเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มในเครือข่าย ปัจจุบันมีผู้ใช้งานบนเครือข่ายนนทรีด้วยระบบนี้เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะการรับส่งระหว่างวิทยาเขต ทำให้ประหยัดทั้งเวลา การเดินทาง และค่าใช้จ่าย เพราะวิ่งผ่านเครือข่ายที่มีอยู่แล้ว

ระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ จึงเป็นวิธีการหนึ่งในการที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานขององค์กร


สงวนลิขสิทธิ์ © 2546
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ที่
agritech51@doae.go.th โทร./ โทรสาร 0 2579 3852