เครื่องสกัดน้ำมันจากเมล็ดสบู่ดำ ผลงานของวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร

 

 

     หลายคนทราบดีว่าในสภาวการณ์ปัจจุบันพลังงานที่มีผลในด้านการประกอบกิจการมากที่สุด คือ น้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งนอกจากเราจะใช้น้ำมันในกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมแล้ว ยังต้องใช้น้ำมันในการขนส่งสินค้าเป็นจำนวนมาก ราคาน้ำมันมีราคาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทำให้มีผลกระทบโดยตรงต่อการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจไทย ทางรัฐบาลได้มีนโยบายเพื่อค้นหาและวิจัยแหล่งพลังงานทดแทนในรูปแบบต่าง ๆ มากมาย สบู่ดำ เป็นพืชอีกชนิดหนึ่งที่ถูกค้นพบว่าเมล็ดสามารถนำมาบีบเป็นน้ำมันเพื่อใช้ทดแทนน้ำมันดีเซลได้

      อ.ประพันธ์ จันทรมณี อาจารย์ประจำแผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร ร่วมกับคณะนักศึกษา จึงได้มีแนวคิดที่จะจัดสร้างเครื่องสกัดน้ำมันจากเมล็ดสบู่ดำขึ้น โดยเริ่มต้นได้ไปศึกษาเครื่องต้นแบบที่ศูนย์จักรกลการเกษตรจังหวัดชัยนาทซึ่งเครื่องมีลักษณะบีบอัดด้วยแรงกด ประยุกต์ และพัฒนาจนประดิษฐ์เครื่องสกัดน้ำมันจากเมล็ดสบู่ดำที่มีลักษณะแข็งแรงและทนทาน มีประสิทธิภาพในการ บีบน้ำมันจากเมล็ดสบู่ดำได้จำนวน 1 ลิตรต่อเมล็ดสบู่ดำจำนวน 3.5 กิโลกรัม (จากการทดลองพบว่าภายในเวลา 12 ชั่วโมงต่อเนื่อง เครื่องสามารถสกัดน้ำมันสบู่ดำได้ถึง 250 ลิตรจากวัตถุดิบจำนวน 1,000 กิโลกรัม) และ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและการประหยัดพลังงาน ในงานมหกรรมอาชีวศึกษาเทิดไท้มหาราชินี ประจำปี พ.ศ. 2548

     อ.ประพันธ์ ได้อธิบายถึงข้อมูลจำเพาะของเครื่องสกัดน้ำมันจากเมล็ดสบู่ดำเครื่องนี้ว่ามีต้นทุนในการผลิตต่อเครื่องประมาณ 40,000 บาท แต่ทางวิทยาลัยได้มองถึงประโยชน์ที่ชุมชนจะได้รับประโยชน์ในอนาคต เมื่อมีการปลูกสบู่ดำในพื้นที่กระจายอยู่ทั่วไปเครื่องนี้น่าจะใช้เป็นต้นแบบและเหมาะจะมีการติดตั้งไว้ใช้ในแต่ละชุมชน โดยลักษณะทั่วไปของตัวเครื่องใช้ต้นกำลังด้วยเครื่องยนต์ดีเซล 1 สูบ 7 แรงม้า ตัวเครื่องมีขนาดกว้าง 50 เซนติเมตร ยาว 180 เซนติเมตรและสูง 60 เซนติเมตร ใช้หลักการบีบน้ำมันด้วยเกลียว วัสดุที่ใช้ทำประกอบด้วย เหล็ก เหล็กหล่อและสเตนเลส มีขั้นตอนในการทำงานไม่ยุ่งยากเริ่มต้นจากนำเมล็ดสบู่ดำที่ชั่งน้ำหนักมาแล้วเทใส่กรวยด้านบน ติดเครื่องต้นกำลังให้เครื่องทำงาน คอยตรวจสอบน้ำมันที่ไหลออกมาให้ผ่านถุงกรองเศษและขั้นตอนสุดท้ายคือ นำน้ำมันที่ได้ไปใช้กับเครื่องยนต์ดีเซลขนาดเล็กได้ทันที ในเรื่องของเทคนิคการกรองน้ำมันนั้น อ.ประพันธ์บอกว่าชาวบ้านสามารถปฏิบัติได้ด้วยตนเองไม่ยุ่งยาก ซับซ้อนอะไร เช่น กรองหยาบครั้งแรกอาจจะใช้ผ้ามุ้งธรรมดา ต่อมาอาจจะกรองด้วยกระดาษยิ่งกรองหลาย ๆ ครั้งยิ่งดี

     ในอนาคตการหาพลังงานทดแทนน้ำมันเป็นเรื่องนโยบายของชาติ เครื่องสกัดน้ำมันจากเมล็ดสบู่ดำของวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร จึงเป็นต้นแบบสิ่งประดิษฐ์ที่จะต้องนำมาใช้ให้เกิดกับประเทศชาติต่อไป รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อได้โดยตรงที่วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร โทร. 0-5661-1325

     เพ็ญธิรัตน์ อัครผลสุวรรณ รวบรวมจาก  "เครื่องสกัดน้ำมันจากเมล็ดสบู่ดำ ผลงานของวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร," เดลินิวส์ 6กย48

สงวนลิขสิทธิ์ © 2546
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ที่
agritech51@doae.go.th โทร./ โทรสาร 0 2579 3852