ย้ำอีกที…พันธมิตรอุตสาหกรรม The CLUSTER

     ในรอบหลายปีที่ผ่านมา นักรบเอสเอ็มอีอย่างเราๆ ท่านๆ คงต้องประสบกับภาวะติดลบอยู่หลายครั้งและหลายเรื่อง แต่กว่าจะหลุดมายืนเป็นธุรกิจในปัจจุบันก็หนักหนาสาหัสอยู่ จริงๆ แล้ว ผมว่า บางท่านก็ทำได้ด้วยตนเอง แต่บางท่านก็ต้องพึ่งพาอาศัยแรงจากคนอื่นๆ ซึ่งถ้าจะเรียกให้ดูเก๋ไก๋ ทันสมัย ก็ต้องเรียกว่า มีพันธมิตรทางธุรกิจเข้ามาช่วยไม่มากก็น้อยแตกต่างกันออกไปในมุมมอง ซึ่งผม เรียกการฃ่วยเหลือเกื้อกูลกันในทางธุรกิจ มีชื่อเรียกให้เท่แบบฝรั่งว่า The Cluster
ย้ำอีกที คำว่า พันธมิตร (Cluster)

     พันธมิตรในเชิงธุรกิจ หรือ คลัสเตอร์ หมายถึง การรวมกลุ่มของวิสาหกิจที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ใกล้เคียงกัน และผลิตสินค้าที่มีลักษณะเหมือนกัน เกี่ยวข้องกัน หรือส่งเสริมกัน จึงเผชิญปัญหาอุปสรรค โอกาส และความท้าทายทางธุรกิจที่คล้ายกัน โดยมีความหมายรวมไปถึงการประกอบด้วยปัจจัยที่อาจจะส่งเสริมการพัฒนาพันธมิตรธุรกิจและอุตสาหกรรมให้ครบวงจรมากขึ้นด้วย ซึ่งประกอบด้วย ผู้ให้ความช่วยเหลือบริการ สถาบันต่างๆ เช่น การเงิน การศึกษา และหน่วยงานที่สำคัญจากภาครัฐที่จะส่งแรงผลักดันทุกรูปแบบ

     ถ้ากล่าวถึงว่า เป็นพันธมิตรอุตสาหกรรมแล้วดีอย่างไร ก็จะบอกว่า กลุ่มพันธมิตร หรือกลุ่มคลัสเตอร์จะได้รับประโยชน์ที่เห็นได้อย่างชัดเจนคือ การลดต้นทุน การเพิ่มประสิทธิภาพกิจการ และการแก้ไขปัญหาที่ดีขึ้นทันที เช่น ค่าขนส่ง ค่าใช้จ่ายรายเดือน การใช้จ่ายด้านสินค้าคงคลัง การแลกเปลี่ยนข่าวสารและข้อมูลของสถานการณ์เศรษฐกิจภายในและภายนอกประเทศ การเช็กโอกาสด้านการตลาดและการลงทุนโดยภาพรวม การร่วมมือพัฒนานวัตกรรมทุกด้าน และอีกหลายปัจจัยอันจะนำไปสู่ผลกระทบโดยตรงต่อกลุ่มเป้าหมายและกลุ่มผู้ประกอบการ วิสาหกิจในการที่จะพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ

     ถ้ายังงงกับรูปแบบพันธมิตรอุตสาหกรรม หรือ คลัสเตอร์ ดูทางนี้
     การรวมกลุ่มอุตสาหกรรมแบบคลัสเตอร์นี้ ถือเป็นการรวมตัวทางธุรกิจแบบยกเครื่องบูรณาการที่ดึงเอาความร่วมมือทุกส่วนมาผนวกไว้รวมกัน เช่น ภาคเอกชนต้องเป็น หน่วยงานขับเคลื่อนต่อภาครัฐเร่งทำนโยบายและแผนปฏิบัติ และมีสถาบันต่างๆ เช่น การเงิน การศึกษา และหน่วยงานสนับสนุน ต่างๆ ก็ทำหน้าที่สนับสนุนเสริมด้วย โดยหลักสำคัญคือ การสร้างความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างจุดเด่น และแก้ไขจุดอ่อนของกลุ่ม อุตสาหกรรมของตนเองให้เข้มแข็งมากขึ้น พร้อมกับต้องคงความจำเป็นในการแข่งขันทางธุรกิจอยู่ด้วย

     สิ่งสำคัญและจำเป็นในการเป็นพันธมิตรอุตสาหกรรม หรือ คลัสเตอร์      สืบเนื่องจากสถานการณ์การค้าของประเทศไทยที่ต้องอยู่บนเวทีโลกในปัจจุบัน พบว่า ตัวแปร ที่สำคัญคือ การรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของโลกอย่างรวดเร็ว และมีการเชื่อมโยงเกี่ยวเนื่องกันมากขึ้นทุกวัน อันเป็นผลรวม จากการก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของการผลิต การบริหารจัดการภายใน การตลาด เทคโนโลยีการสื่อสาร การโทรคมนาคม รวมไปถึงนโยบายการเปิดการค้าเสรีทุกรูปแบบตามที่มีพันธะกรณีขององค์กรการค้าโลก (World Trade Organization-WTO) ที่ส่งผลให้กับการจัดระบบการค้าโลกที่ต้องจับตามองกันแบบไม่ละสายตา ดังนั้น ปัจจัยต่างๆ ที่กล่าวมา กับอีกหลายสิ่งที่กำลังจะตามมานั้น ชี้ให้เห็นว่า      ความจำเป็นแบบเร่งด่วนที่นักรบเอสเอ็มอีอย่างทุกท่านน่าที่จะต้องปรับตัวเพื่อให้สามารถมีศักยภาพการแข่งขันในเวทีการค้าสากลมากขึ้น ดังนั้น การส่งเสริมให้เกิดพันธมิตรอุตสาหกรรมหรือคลัสเตอร์ในทุกประเภท จึงถือเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจไทยให้เกิดความยั่งยืนแบบถาวร

     บทบาทของรัฐในการก่อให้เกิดโครงการ “คลัสเตอร์”
     บทบาทที่ต้องเน้นมากที่สุดคือ การกระตุ้นผู้ประกอบการทุกระดับให้เกิดวิสัยทัศน์และจัดกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับการเล็งเห็นประโยชน์ของการรวมกลุ่มในลักษณะคลัสเตอร์ และทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานในทุกรูปแบบเพื่อให้ภาคเอกชนทุกกลุ่ม ภาคเอกชนกับภาครัฐ ภาคเอกชนกับสถาบันต่างๆ เพื่อเกิดความประสานงานหรือทำงานเอื้อกัน นอกจากนั้น จะต้องเร่งช่วยจัดแผนยุทธศาสตร์ จัดทำกลยุทธ์ และกำหนดแผนปฏิบัติการเพื่อ การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันร่วมกันอย่างชัดเจนจะได้ก้าวสู่เวทีการค้าระดับโลกต่อไป

     นักรบทั้งหลาย….พร้อมหรือยัง
     คงไม่ต้องย้ำกันอีกทีว่า หนึ่งคนหัวหาย สองคนเพื่อนตาย รวมกัน…ทุกคนสบาย ก็น่าจะเป็นคำเตือนใจได้ดีสำหรับนักรบเอสเอ็มอีเราทุกคน โดยการร่วมในกระบวน การพันธมิตรอุตสาหกรรมนี้ น่าจะเป็นการดีมากกว่าเสีย (แต่ต้องมั่นใจว่า เข้าใจและปฏิบัติได้ถูกต้องตามหลักคลัสเตอร์) เพราะว่า ตราบใดที่ทุกท่านในอยู่ในสมรภูมิรบของธุรกิจข้ามชาติ (Multinational Corporation) ที่เต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลง ความสลับซับซ้อน และการเชื่อมโยงกัน หากท่านเป็นหนึ่งใน กลุ่มนี้ ก็ต้องทำใจว่า ความเข้มข้นทางธุรกิจก็จะตามมาเป็นเงาที่ติดตัวตลอด และถ้าท่านไม่ปรับตัวตามให้ทัน ท่านก็จะเป็นหนึ่ง อาจจะหนึ่งเดียวที่ถูกกระทบอย่างเต็มๆ และดีไม่ดี อาจจะถูกทิ้งไว้ข้างหลังคนเดียวก็ได้

    เพ็ญธิรัตน์ อัครผลสุวรรณ รวบรวมจาก ดร.สุกิตติ เอื้อมหเจริญ [30-6-2004] , "ย้ำอีกที…พันธมิตรอุตสาหกรรม The CLUSTER, "บิสิเนสไทย 15 พฤษภาคม 2549

 


สงวนลิขสิทธิ์ © 2546
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ที่
agritech51@doae.go.th โทร./ โทรสาร 0 2579 3852